POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, RGPD, i la resta de normativa complementària vigent, us informem que les vostres dades seran tractades sota la responsabilitat de Tallers Alsina, SC, que informa els usuaris que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades identificatives del Responsable del tractament:

Denominació Social: Tallers Alsina, S.C.

Domicili Social: Carretera Girona, 270 – 272, 17220, Sant Feliu de Guíxols (Girona)

CIF: J17333790

Telèfon: 972321467

E-Mail: info@talleralsina.com

Lloc Web: www.tallersalsina.com

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit de manera voluntària unir-se a la pàgina oficial produïda per Tallers Alsina, S.C., mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa.

En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil. Així mateix, us indiquem que està prevista l’elaboració de perfils, per tal de conèixer els productes o serveis que més us puguin encaixar, així com la millor manera de comunicar-vos-els, segons les vostres preferències o hàbits mostrats, i que siguin oferts per Tallers Alsina, S.C.

L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la mateixa Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

Tallers Alsina, S.C. té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, en especial el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la mateixa Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

Menors

L’accés i el registre en aquesta xarxa social està prohibit a menors de catorze (14) anys. Si l’usuari és menor de catorze (14) anys, adverteix que caldrà l’assistència consentida del titular dels pares, tutor, o representant legal per a l’accés i l’ús d’aquesta pàgina oficial de Tallers Alsina, S.C., quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors, essent aquesta responsabilitat dels seus representants legals.

Drets

D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu adreçar-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna, així com podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat. i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com a la retirada del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la seva petició a Tallers Alsina, SC, Carretera Girona, 270 – 272, 17220, Sant Feliu de Guíxols, Girona, o bé al correu electrònic info@talleralsina.com

Utilització del perfil

Tallers Alsina, S.C. executarà les següents actuacions:

Accés a la informació pública del perfil.

Publicació al perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Tallers Alsina, S.C.

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’Usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions

L’Usuari, un cop unit a la pàgina oficial de Tallers Alsina, S.C., podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

Tallers Alsina, S.C. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, de forma unilateral i sense comunicació prèvia ni autorització de l’usuari, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.

Tallers Alsina, S.C. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.

L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Tallers Alsina, S.C. però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Tallers Alsina, S.C. es reserva el dret a fer concursos i promocions, en què podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a aquesta, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala, ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

Tallers Alsina, S.C. farà servir la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decidiu tractar les vostres dades de contacte per dur a terme accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD-LOPDGDD i de la LSSICE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de Tallers Alsina, S.C. perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

Una altra informació d’interès

Tallers Alsina, S.C., podrà modificar o substituir en qualsevol moment aquesta política que, segons els casos, substituirà, complementarà o modificarà l’actual publicada. Per això l’usuari haurà d’accedir-hi periòdicament, a fi de mantenir-se actualitzat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE XARXES SOCIALS
D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, RGPD, i la resta de normativa complementària vigent, us informem que les vostres dades seran tractades sota la responsabilitat de Tallers Alsina, SC, que informa els Usuaris que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades identificatives del Responsable del tractament:
Denominació Social: Tallers Alsina, S.C.
Domicili Social: Carretera Girona, 270 – 272, 17220, Sant Feliu de Guíxols, (Girona)

CIF: J17333790
Telèfon: 972321467
E-Mail: info@talleralsina.com
Lloc Web: www.tallersalsina.com

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit de manera voluntària unir-se a la pàgina oficial creada per Tallers Alsina, S.C., mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa.
En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil. Així mateix, us indiquem que està prevista l’elaboració de perfils, per tal de conèixer els productes o serveis que més us puguin encaixar, així com la millor manera de comunicar-vos-els, segons les vostres preferències o hàbits mostrats, i que siguin oferts per Tallers Alsina, S.C.
L’Usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la mateixa Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

Tallers Alsina, S.C. té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, en especial el nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la mateixa Xarxa Social i no són incorporades a cap fitxer.

Menors
L’accés i el registre en aquesta xarxa social està prohibit a menors de catorze (14) anys. Si l’usuari és menor de catorze (14) anys, adverteix que caldrà l’assistència consentida del titular dels pares, tutor, o representant legal per a l’accés i l’ús d’aquesta pàgina oficial de Tallers Alsina, SC, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors, essent aquesta responsabilitat dels seus representants legals.

Drets
D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu adreçar-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna, i també podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat. i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com a la retirada del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la seva petició a Tallers Alsina, SC, Carretera Girona, 270 – 272, 17220, Sant Feliu de Guíxols, Girona, o bé al correu electrònic info@talleralsina.com

Utilització del perfil
Tallers Alsina, S.C. durà a terme les següents actuacions:
1. Accés a la informació pública del perfil.
2. Publicació al perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Tallers Alsina, S.C.
3. Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
4. Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’Usuari.
L’Usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions; per això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions
L’Usuari, un cop unit a la pàgina oficial de Tallers Alsina, S.C., podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.
Tallers Alsina, S.C. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, de forma unilateral i sense comunicació prèvia ni autorització de l’usuari, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari.
Tallers Alsina, S.C. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari.
L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.
Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de Tallers Alsina, S.C. però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions
Tallers Alsina, S.C. es reserva el dret a fer concursos i promocions, en què podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a aquesta, complint sempre amb la LSSICE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.
La Xarxa Social no patrocina, avala, ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat
Tallers Alsina, S.C. farà servir la Xarxa Social per publicitar els vostres productes i serveis. En tot cas, si decidiu tractar les vostres dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals del RGPD-LOPDGDD i de la LSSICE.
No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de la Tallers Alsina, S.C. perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
Una altra informació d’interès
Tallers Alsina, S.C., podrà modificar o substituir en qualsevol moment aquesta política que, segons els casos, substituirà, complementarà o modificarà l’actual publicada. Per això l’usuari haurà d’accedir-hi periòdicament, a fi de mantenir-se actualitzat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Twitter: https://twitter.com/privacy

Youtube: http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/


Darrera actualització:  22 d’agost del 2022